AKO SA ŠÍRIA PLOŠTICE

Koncom minulého storočia sme sa stretávali s výskytom ploštice len zriedkavo. V súčastnosti však celosvetový nárast výskytu ploštíc dosahuje pandemický rozsah a predstavuje globálny zdravotný problém. Ploštica posteľná sa dokáže rýchlo adaptovať.  V súčastnosti je rozšírená na všetkých kontinentoch, okrem Antarktídy. Prvé zmienky o plošticiach sú známe už zo starovekého Egypta.

Aj napriek mnohým tvrdeniam, že sa ploštice šíria z dôvodu nečistoty a zanedbanej hygieny, výskyt ploštíc však nie je podmienený hygienickými podmienkami prostredia. Nezávisle od hygienického štandardu prostredia sa môžu ploštice vyskytovať v bytoch, rodinných domoch, hoteloch, ubytovniach a ubytovacích zariadeniach, internátoch, nemocniciach, divadlách a sporadicky aj v dopravných prostriedkoch. Odborníci sa zhodujú, že na vzrastajúci výskyt a šírenie ploštice posteľnej má priamy vplyv zvýšená migrácia obyvateľstva, genetická rezistencia na určité druhy insekticídov, medzinárodný cestovný ruch a nevedomosť obyvateľstva o danej problematike.

plostica-postelna (3)

Pokiaľ sa problém s plošticami nerieši včas, najmä v bytových domoch, hoteloch, ubytovniach, internátoch a pod., môže v krátkej dobe prerásť do epidemických až endemických rozmerov. Ploštice sa dokáže presúvať v objektoch cez inštalačné šachty (stupačky), škáry okolo teplovodných a inštalačných potrubí a rôzne trhliny v stenách. Za priaznivého počasia, najmä v letných mesiacoch dokážu preliezať i cez vonkajšiu fasádu a spoločné balkóny.

Najčastejšie si ich ľudia z infestovaných miest môžu nevedome zavliecť do svojej domácnosti v batožine, odeve, kabelke, topánkach i nábytkom z antikvariátu. Majte “oči na stopkách” ak pravidelne zdržiavate alebo prebývate v ubytovniach, hoteloch, internátoch ale i v zariadeniach sociálnych služieb. Môžete sa tak nevedome stať pre ploštice novým hostiteľom.

Ploštice majú veľmi dobré adaptačné schopnosti. Dokážu sa rýchlo rozmnožovať a rozliezať do okolitých izieb a bytov. Pri výskyte ploštíc odporúčame riešiť túto situáciu čo najskôr a problém s plošticami zveriť do rúk špecialistom. Neváhajte nás preto kontaktovať čo najskôr.

  • Na likvidáciu ploštíc používame najúčinnejšie metódy a technológie.
  • Sme držitelia Certifikátu a Osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
  • Máme za sebou stovky ubytovacích prevádzok a domácností zbavených ploštíc.
  • Individuálny prístup a spokojnosť našich zákazníkov je pre nás prvoradá.
  • Pôsobíme takmer na celom území Slovenska.

LIKVIDÁCIA PLOŠTÍC 7 DNÍ V TÝŽDNI

Neváhajte, kontaktujte nás čo najskôr.

OBJEDNAŤ SLUŽBU »