AKO SA ŠÍRIA PLOŠTICE

Aj napriek mnohým tvrdeniam, že sa ploštice šíria z dôvodu nečistoty a zanedbanej hygieny, výskyt ploštíc však nie je podmienený hygienickými podmienkami prostredia. Nezávisle od hygienického štandardu prostredia sa môžu ploštice vyskytovať v bytoch, rodinných domoch, hoteloch, ubytovniach a ubytovacích zariadeniach, internátoch, nemocniciach, divadlách a sporadicky aj v dopravných prostriedkoch. Odborníci sa zhodujú, že na vzrastajúci výskyt a šírenie ploštice posteľnej má priamy vplyv zvýšená migrácia obyvateľstva, genetická rezistencia na určité druhy insekticídov a medzinárodný cestovný ruch.

Najčastejšie si ich ľudia z infestovaných miest môžu nevedome zavliecť do svojej domácnosti v batožine, odeve, kabelke, topánkach i nábytkom z antikvariátu.

Pokiaľ sa problém s plošticami nerieši včas, najmä v bytových domoch, hoteloch, ubytovniach, internátoch a pod., môže v krátkej dobe problém prerásť do rozsiahlych rozmerov. Ploštice sa dokáže presúvať v objektoch cez inštalačné šachty (stupačky), škáry okolo teplovodných a inštalačných potrubí a rôzne trhliny v stenách. Za priaznivého počasia, najmä v letných mesiacoch dokážu preliezať i cez vonkajšiu fasádu a spoločné balkóny.

Ploštice majú veľmi dobré adaptačné schopnosti. Dokážu sa rýchlo rozmnožovať a rozliezať do okolitých izieb a bytov. Pri výskyte ploštíc odporúčame riešiť túto situáciu čo najskôr a problém s plošticami zveriť do rúk špecialistom. Neváhajte nás preto kontaktovať čo najskôr.

Máte záujem o dezinsekciu ploštíc ?