Deratizácia

ÚvodDeratizácia

Deratizácia je proces likvidácie a regulácie hlodavcov, pod ktorým sa rozumie súbor opatrení zameraných na reguláciu zdraviu ohrozujúcich a hospodársky škodlivých hlodavcov (myši, potkany, hraboši atď.) Profesionálna deratizácia sa realizuje systematicky, s prihliadnutím na podmienky prostredia a populačnú dynamiku hlodavcov. Premnoženie hlodavcov býva sezónnym problémom najmä v jarných a jesenných mesiacoch. Najmä v prípade premnoženia sa môžu hlodavce stať významným prameňom alebo vektorom infekčných ochorení ľudí i zvierat. Hlodavce môžu prenášať nebezpečné ochorenia, ako sú napr. salmonelóza, leptospiróza, tularémia, mor a pod. Vykonávanie pravidelnej sezónnej deratizácie zamedzuje premnoženiu hlodavcov, čo vedie ku znižovaniu hospodárskych škôd a predovšetkým slúži k ochrane verejného zdravia.