DEZINSEKCIA - LIKVIDÁCIA HMYZU

Dezinsekcia je súbor opatrení, metód a prostriedkov určených na likvidáciu škodlivého a obťažujúceho hmyzu. V prevažnej miere sa jedná najmä o likvidáciu synatropných druhov hmyzu, ktoré predstavujú epidemiologický význam a spôsobujú hospodárske škody. Určité druhy hmyzu sú vektorom, teda prenášačmi patogénov, ktorých prítomnosť je riziková najmä v zdravotníctve, potravinárskej výrobe a komunálnej sfére – potravinárske prevádzky, stravovacie zariadenia, zdravotnícke zariadenia, ubytovacie zariadenia, rastlinná a živočíšna výroba a pod.

Z pohľadu verejného zdravia predstavujú riziko najmä šváby (rus domový, šváb obyčajný), ploštice (ploštica posteľná / lastovičia), blchy (blcha ľudská / psia / mačacia), muchy (mucha domáca, bodavka maštaľná, slnivka izbová), komáre (komár piskľavý / dotieravý) a sporadicky aj niektoré invazívne druhy hmyzu, napr. ázijský komár (Aedes japonicus japonicus)

Dezinsekcia, likvidácia ploštíc

Dezinsekcia, likvidácia bĺch

Dezinsekcia, likvidácia mravcov

Dezinsekcia, likvidácia švábov

Dezinsekcia, odstránenie ôs

Dezinsekcia, odstránenie sršňov

Email
Facebook
WhatsApp
Tlač