DEZINSEKCIA, LIKVIDÁCIA PLOŠTÍC

DEZINSEKCIA PLOŠTÍC

Profesionálna dezinsekcia ploštíc 200 °C suchou parou v kombinácii s chemickým postrekom

Doposiaľ najúčinnejšiu metódu likvidácie ploštíc prevádzame 200 ºC suchou parou v kombinácii s chemickým postrekom. Horúca suchá para je produkovaná profesionálnym prístrojom pod tlakom až 9 barov. Horúcou parou likvidujeme zakuklené larvy (vajíčka) a po priamom zásahu i živé ploštice. Parou ošetrujeme posteľné konštrukcie, matrace, nočné stolíky a nábytok v bezprostrednej blízkosti postelí a miest kde sa pravidelne spáva. 

Zloženie chemického postreku tvoria 3 vysoko účinné profesionálne prípravky, ktorých pomer a koncentráciu volíme individuálne, podľa stupňa a stavu infestácie objektu plošticami. Mechanizmus účinku postreku spočíva najmä v likvidácii živých jedincov pri kontakte s účinnou látkou. Chemický postrek aplikujeme vždy v celej domácnosti celoplošne. Aplikovaný postrek zároveň spĺňa i preventívnu úlohu, a z dlhodobejšieho hľadiska pôsobí voči opätovnému výskytu ploštíc. Vzhľadom na to, že používame kvalitné prípravky od renomovaných výrobcov, nie je potrebné počas zásahu opúšťať asanovaný priestor.

Kladieme maximálny dôraz na diskrétnosť. Ku klientom jazdíme na neoznačenom súkromnom aute a v civilnom oblečení. Nástroje na likvidáciu ploštíc nosíme v uzavretých taškách. Iba vy poznáte skutočný dôvod našej návštevy.

Dezinsekčné zásahy proti plošticiam vykonávame spravidla 2-krát. Druhý zásah realizujeme v časovom odstupe 2 až 3 týždne. Úspešnosť zásahu závisí v nemalej miere i od prístupu zákazníka. Pred samotným zásahom preto odporúčame vykonať nasledovné opatrenia ».

Máte záujem o naše služby ?