LIKVIDÁCIA PLOŠTÍC - ŠTÚROVO

DEZINSEKCIA HORÚCOU 200 ºC PAROU V KOMBINÁCII S CHEMICKÝM POSTREKOM

NON-STOP Linka
vyvojove_stadia_plostic

Dezinsekcia – likvidácia ploštíc chemickým postrekom v kombinácii s horúcou 200 °C parou je doposiaľ najspoľahlivejšou a najúčinnejšou metódou. Na ničenie vajíčok, ktoré sú odolné voči chemickým postrekom, používame ako pomocnú metódu horúcu 200 ºC paru pod vysokým tlakom až 9 bar. Touto kombinovanou metódou tak účinne likvidujeme vajíčka ploštíc a zároveň s chemickým postrekom živé jedince. Zmysluplná dezinsekcia ploštíc vychádza predovšetkým z poznania biológie a životného cyklu ploštíc, výberu vhodných insekticídnych prípravkov a voľbe ich koncentrácii, od dôkladného prevedenia zásahu a v neposlednom rade od odborných skúseností pracovníkov vykonávajúcich zásah proti plošticiam.

Ako vykonávame dezinsekciu proti plošticiam?

Naši pracovníci po príchode skontrolujú priestory, vyhodnotia stupeň zamorenia a následne Vás zrozumiteľne oboznámia s potrebnými informáciami týkajúcich sa problematiky ploštíc vrátane informácii ohľadom samotného výkonu dezinsekcie.

Nasleduje prevedenie samotnej likvidácie ploštíc, ktorá má 2 fázy:

1.) Ošetrenie horúcou parou

Ploštice sa radi ukrývajú v konštrukciách postelí a nábytku, v rôznych špárach, štrbinách a pod. Sú to všetko tmavé a neprístupné miesta, do ktorých ploštice s obľubou kladú svoje vajíčka. Naši školený pracovníci dokážu pomocou horúcej 200 ºC pary kontaminované miesta dôkladne vyčistiť od ploštíc a zároveň zlikvidovať nymfy a vajíčka ploštíc. Horúcou parou sa ošetrujú posteľné konštrukcie, matrace, nočné stolíky, sedačky, gauče, nábytok v blízkosti miest kde pravidelne spávate a v prípade potreby aj podlahové lišty. Treba si uvedomiť, že horúca para je len pomocná metóda a nemá reziduálny účinok. Parou ošetrené povrchy je preto potrebné čo najskôr ošetriť chemickým postrekom Ploštice sa na takto ošetrených povrchoch a miestach už neusídlia. Po dekontaminácii horúcou 200 ºC parou naši pracovníci v zápätí aplikujú chemický postrek.

2.) Aplikácia chemického postreku

Na ničenie ploštíc používame postrek, ktorý tvorí kombinácia troch insekticídnych prípravkov s reziduálnym účinkom. Používame kontaktné prípravky, čo znamená, že ploštice si pri kontakte s postrekom nanesú na telo účinné látky a následne uhynú. Spravidla chemický postrek aplikujeme do posteľných konštrukcií, sedačiek a nábytku nachádzajúceho sa v blízkosti postelí – nočné stolíky, obrazy, poličky, obklady atď. Nábytok ošetrujeme samozrejme v šetrnej miere aby sa predišlo jeho poškodeniu. Postrekom ošetrujeme taktiež aj steny minimálne na úroveň výšky postelí. Naši pracovníci zo zásady ošetrujú chemickým postrekom všetky miestnosti v domácnosti. V prípade, že sa dezinsekcia vykonáva v ubytovacom zariadení je potrebné ošetriť, okrem kontaminovaných izieb, aj susedné izby. Bariérovo sa postrek aplikuje v každej miestnosti popri obvodoch stien, do kútov stien, okolo prechodov kurenárskych trubiek, do inštalačnej šachty – stúpačky. Naši pracovníci preventívne vždy aplikujú postrek aj na ďalšie rizikové miesta, resp. na miesta predpokladaného výskytu ploštíc. Postrek po zaschnutí nezanecháva fľaky a na ošetrených povrchoch vytvorí tenký film s účinnými látkami

Kradnú Vám ploštice pokojný spánok a spôsobujú Vám nepríjemné štípance?
Neváhajte, kontaktujte nás čo najskôr!
Najčastejšie otázky a odpovede

Ako dlho prebieha váš zásah?

V dobre pripravených priestoroch je náš dezinsekčný zásah relatívne rýchlou záležitosťou. V priemere tak zásah trvá v jednom byte zhruba 1 až 2 hodiny. Pred našim príchodom je potrebné pripraviť priestory podľa opatrení, ktoré si môžete prečítať TU

Po uplynutí akej doby sa môžeme vrátiť naspäť do bytu?

Po ukončení dezinsekcie je potrebné zabezpečiť vetranie a opustiť ošetrenené priestory aspoň na 1 až 2 hodiny, pokiaľ sa aerosol z postreku neodparí a postrek nezaschne.

Je vami používaný postrek nebezpečný pre zdravie?

Bez použitia profesionálnych chemických prípravkov je nemožné sa zbaviť ploštíc. Žiadne “EKO” postreky, ktoré účinkojú proti plošticiam neexistujú. Nami používané insekticídne prípravky sú riadne schválené a registrované na Ministerstve zdravotníctva SR. Pri našej práci používame kvalitné prípravky, ktoré nemajú žiadny zápach a pre človeka aj domáce zvieratá nepredstavujú pri správnej manipulácii žiadne zdravotné riziko. Avšak, malé deti, tehotné ženy a ľudia senzibilný, resp. trpiaci respiračnými ochoreniami by sa počas nášho zásahu nemali zdržiavať v ošetrovaných priestoroch.

Ako je to so zvieratami počas dezinsekcie?

Zvieratá by sa počas dezinsekcie nemali v ošetrovaných priestoroch vôbec zdržiavať. Do priestorov sa môžu vrátiť taktiež až po zaschnutí postreku na povrchoch (zhruba po 1 – 2 hod.) V prípade, že máte rybičky je potrebné vypnúť okysličovanie akvária a prekryť ho dekou alebo PVC fóliou. Ak máte mačku, je možné ju ponechať v kúpeľni zatvorenú v prepravke. 

Budem musieť vyhodiť nábytok?

Či bude potrebné vyhodiť nejaký nábytok záleží od stupňa zamorenia a od odborného posúdenia deratizéra. V počiatočných štádiách zamorenia sa ploštice prevažne vyskytujú len v posteliach, sedačkách, gaučoch, resp. na miestach kde pravideľne spávate a v nábytku ich bezprostrednej blízkosti (nočné stolíky, obrazy nad posteľou a pod.) Naopak, ak už máte s plošticami dlhodobejší problém a navyše ste sa ich pokúšali zlikvidovať svojpomocne rôznymi voľno-predajnými prípravkami je pravdepodobné, že ploštice budú rozlezené po celom byte. Zamorenie nábytku v takých prípadoch býva vysoké a pravdebodobne skončí jeho likvidáciou (najmä postele). Pred našim príchodom však nevyhadzujte ani nepremiestňujte nábytok, nakoľko hrozí, že ploštice roznesiete po spoločných priestoroch bytového domu, resp. po celej domácnosti. Nábytok musí byť najprv ošetrený chemickým postrekom a až následne sa môže prenášať. 

Koľko zásahov je vlastne potrebných na likvidáciu ploštíc?

Pokiaľ sa jedná o počiatočné až mierne zamorenie tak postačuje vykonať 2 zásahy s časovým odstupom 14 – 21 dní. Ak už s plošticami máte dlhodobejší problém a jedná sa o silnú až extrémnu infestáciu priestorov, potrebný počet zásahov sa logicky navyšuje. To všetko platí za predpokladu, že ku vám ploštice nemigrujú zo susedného bytu. V takom prípade je potrebné ošetriť aj susedné bytové jednotky aby sa zamedzilo, skôr či neskôr, ich opätovnému návratu.

Poskytujete na vaše služby záruku?

Zlikvidovali sme už naozaj veľa ploštíc a zbavili ich mnoho domácností a ubytovacích zariadení. Záruku na to, že danú populáciu ploštíc, ktorú máte vo vašej domácnosti alebo v ubytovacom zariadení zlikvidujeme, vám dáme. S tým problém nemáme. Problém bohužiaľ nastáva pri opätovnom návrate / zavlečení ploštíc a na to vám záruku dať nemôžeme. To by nemal byť schopný nikto a ten kto vám to sľubuje vás vedome klame. Hneď vysvetlíme prečo a s čím sa v poslednej dobe často stretávame. Problém spočíva v tom, že ploštice sú na našom území už značne rozšírené a výskytujú sa dlhodobo v rôznych ubytovacích zariadeniach, domácnostiach, ktoré tento problém neriešia a sporadicky aj v prostriedkoch hromadnej dopravy – vlaky, autobusy atď. Z toho vyplýva, že nie sme schopní poskytnúť záruku na to, že sa u vás ploštice už nikdy neobjavia. Obrovský problém predstavujú najmä nič neriešiaci vlastníci či nájomníci v bytových domoch, ktorý svojou “nečinnosťou” – neriešením problému opakovane kontaminujú plošticami susedné bytové jednotky.

Na trhu je mnoho firiem. Ako si správne vybrať?

V súčastnosti na trhu figuruje mnoho firiem. Pred výberom deratizačnej firmy Vám odporúčame najskôr vykonať vlastný prieskum. Vyhľadajte si na internete recenzie alebo odporúčania. Zvýšte svoju obozretnosť najmä pri firmách, ktoré sľubujú zlikvidovanie ploštíc jediným zásahom alebo len samotnou horúcou parou, nakoľko sa horúca para používa len ako doplnková metóda. Taktiež buďte obozretný pri firmách, ktoré poskytujú záruku po prvom zásahu, pretože vo väčšine prípadov sa jedná o neseriózne firmy, ktorým sa po prvom vykonanom zásahu už nedovoláte. Majte na pamäti, že dezinsekcia proti plošticiam, vzhľadom na ich biológiu, sa zo zásady vždy musí opakovať po 14 najneskôr po 21 dňoch od vykonania prvého zásahu.

Kradnú Vám ploštice pokojný spánok a spôsobujú Vám nepríjemné štípance?
Neváhajte, kontaktujte nás čo najskôr!