LIKVIDÁCIA PLOŠTÍC

Ploštice sú v súčasnosti rozšírené na celom svete. Často je potvrdený ich výskyt v hoteloch a rôznych ubytovacích zariadeniach, bytových domoch, školských internátoch, zariadeniach sociálnych služieb či dokonca aj v hromadnej doprave. Prítomnosť ploštíc nie je podmienená čistotou a ani stupňom hygieny vo vašej domácnosti. Z toho dôvodu sa môžu ploštice vyskytnúť aj v najluxusnejších hoteloch či najčistejších domácnostiach. Ploštice sú “vecou prenosu” a do vašej domácnosti si ich tak môžete nevedome zavliecť ako neželaný “suvenír” z dovolenky (napr. v batožine, na oblečení), po návšteve kontaminovaných priestorov alebo v prípade ich výskytu v bytových domoch vám môžu preliezť zo zamorených susedných bytov. Ploštice sa počas dňa ukrývajú na tmavých miestach, v rôznych škárach a špárach nábytku, za obkladmi, tapetami a pod. Výskyt ploštíc je často odhalený až v pokročilom štádiu zamorenia pri desiatkách až stovkách jedincov. Akonáhle ich výskyt odhalíte, jediným riešením ako sa ploštíc zbaviť, je zavolať na ich likvidáciu špecialistov – profesionálnu firmu.

Ničenie ploštíc horúcou 200 ºC parou v kombinácii s chemickým postrekom

Na základe objednanej služby a dohodnutého termínu dezinsekcie Vás navštívia naši pracovníci. Po príchode zhodnotíme situáciu a stupeň zamorenia, určíme správny postup a efektívnu metódu dezinsekcie a zvolíme najvhodnejšiu kombináciu insekticídnych prípravkov v potrebnej koncentrácii účinných látok.

Dezinsekciu ploštíc realizujme celoplošne formou postreku alebo ULV zahmlievaním a ako pomocnú metódu používame horúcu 200 °C paru. Vzhľadom na to, že ploštice majú už vybudovanú genetickú rezistenciu (odolnosť) na niektoré druhy insekticídov, používame na ich likvidáciu až 4 druhy účinných látok.

Dezinsekčný zásah proti plošticiam realizujeme, zo zásady, vždy v celej domácnosti. Horúcou parou primárne ošetrujeme kontaminovaný nábytok a to najmä postele, rošty, matrace, sedačky, nočné stolíky a pod. Následne, chemický postrek aplikujeme v každej miestnosti bariérovo – po obvode múrov, do kútov stien, na prechody medzi miestnosťami, okolo prechodoch kurenárskych trubiek a samozrejmosťou je ošetrenie inštalačnej šachty – stúpačky. V šetrnej miere aplikujeme postrek aj na posteľné konštrukcie a nábytok nachádzajúci sa v blízkostí postelí, resp. v blízkosti miest kde sa prespáva. Po ukončení dezinsekcie je potrebné zabezpečiť vetranie priestorov a nezdržiavať sa v ošetrovaných priestoroch min. 2 až 4 hod.