LIKVIDÁCIA ŠVÁBOV

Šváb je hmyz so splošteným telom hnedej až hnedo-žltej farby. Veľkosť švába v závislosti od druhy a vývojovej fázy môže byť 5 – 20 mm. U nás sú najrozšírenejšie druhy rus domový a šváb obyčajný. Šváby sú svetloplaché čo znamená, že aktívne sú najmä v noci. Sú dobrí bežci. Vnímajú aj tie najmenšie otrasy a patria medzi najodolnejší hmyz. Kontaminujú potraviny, vyvolávajú alergie a prenášajú infekčné ochorenia (napr. salmonelu). Produkujú silné alergény. Šváby dokážu prežiť dlho bez potravy a preto je ťažké sa ich zbaviť svojpomocne.

Pri likvidácii – dezinsekcia švábov ich náchádzame na tmavých a vlhkých miestach, napr. v kúpeľni, v kuchyni pod kuchynskou linkou, za ladničkou, v šachtách technických rozvodov, odpadu a pod. Na premnožené šváby nás upozorní typický zápach. Likvidácia švábov má veľký hygienický význam pre ochranu ľudského zdravia zamedzením prenášaniu infekčných ochorení. Odborná likvidácia švábov – dezinsekcia vám zaistí zdravé životné prostredie.

Vykonávame taktiež  ničenie hlodavcov (deratizácia myší, likvidácia potkanov a pod.), dezinsekciu hmyzu (likvidácia ploštíc, dezinsekciu blchy, deratizácia mravcov, odstránenie sršňov a ôs,