ŠTÍPANCE OD PLOŠTÍC

Ploštica posteľná má tykadlách citlivé senzory, vďaka ktorým dokáže lokalizovať človeka podľa teploty ľudského tela, vylučovaných feromónov a vydychovaného CO2 až na vzdialenosť 3 metre. Ploštica je svetloplachá čo znamená, že aktívna je najmä v noci. Napriek tomu, v prípade vysokého stupňa zamorenia môžu ploštice napádať človeka aj počas dňa. Ploštice sajú krv prevažne na odhalených častiach ľudského tela a na miestach kde je koža najtenšia (najčastejšie ruky, nohy, krk, chrbát). V prípade absencie hostiteľa sa ploštice rozliezajú a dospelé jedince ploštíc sú schopné za obživou prekonať vzdialenosť až 50 metrov za noc.

Pre plošticu sú typické viaceré bodnutia blízko seba v nepravidelnej línii. Počas sania krvi vpúšťa ploštica do rany sliny obsahujúce enzýmy, ktoré majú anestetický účinok. Vplyvom týchto enzýmov človek nepociťuje uštipnutie ihneď. Alergická reakcia sa zvyčajne prejaví neskôr, v priebehu niekoľkých hodín. V mieste bodnutia vzniká obvykle začervenaná, nepríjemne svrbivá vyrážka o priemere 4 až 7 mm, ktorá obvykle mizne v priebehu 1 až 3 týždňov. U senzibilnejších ľudí sa môže reakcia na uštipnutie plošticou prejaviť zvýšenou telesnou teplotou, rozsiahlymi opuchmi či dokonca anafylaktickým šokom. Zaujimavosťou je, že u niektorých ľudí nespôsobuje uštipnutie plošticou žiadne alergické prejavy (len asi 5 – 15% ľudskej populácie).

Na základe vykonaných vedeckých výskumov sa predpokladá, že ploštice neprenášajú infekčné ochorenia. Avšak, v prípade dlhodobého zamorenia domácnosti plošticami hrozí u ľudí vzplanutie astmy, anémie a psychických problémov.

Ploštice sú svetloplaché, čo znamená že krv sajú zo spiacich ľudí prevažne v noci. Štípance od ploštíc môžu pripomínať uhryznutie iným hmyzom napr. od komárov, blchy, alebo alergické reakcie na koži napr. ekzmém.? Ploštica pri saní krvi vpúšťa do rany anestetikum a preto nemusíte pocítiť uštipnutie ihneď. Príznaky na uštipnutie plošticou sa zvyčajne prejavia do niekoľkých hodín, zriedka až do 3 dní.

plostica-postelna-galeria

Vzhľad štípanca
Štípanec od ploštici je zvyčajne začervenaný, opuchnutý a podobný pupienkom. V prípade, ak ste obzvlášť citlivý na uštipnutie plošticou, môže byť štípanec naplnený tekutinou.

Faktor svrbenia
Štípance od ploštíc sú nepríjemne svrbivé, bolestivé a pálivé. Intenzita svrbenia či bolesti je najhoršia ráno a postupom dňa sa zmierňuje.

Miesta bodnutia
Ploštice sajú počas spánku sajú krv najmä na odhalených častiach tela. Najčastejšie paže, tvár, krk a nohy. Samozrejme sa môžu štípance objaviť aj na iných častiach tela.

Počet štípancov
Uhryznutie plošticou obvykle nasleduje v retiazkovej línii, v zhluku po troch alebo viacerých miestach bodnutia.

Za ako dlho mi zmiznú štípance?
Štípance zvyčajne miznú do 2 týždňov.

SVRBIVÉ, ZAČERVENANÉ KOŽNÉ LÉZIE

Príznaky uhryznutia ploštice

Ak vás ploštica uhryzne do kože, nepocítite to hneď, pretože ploštice vylučujú malé množstvo anestetika predtým, ako sa nakŕmia ľudí. Niekedy môže trvať niekoľko dní, kým sa prejavia príznaky uhryznutia ploštice.

Uhryznutie ploštice často výrazne sčervenie a napuchne. Viaceré uhryznutia sa môžu objaviť v línii alebo zhluku v malej oblasti vášho tela. Uhryznutia bývajú svrbiace. Môžu spôsobiť pocit pálenia.

Ak máte doma ploštice, nemusia sa kŕmiť každú noc. V skutočnosti môžu vydržať niekoľko dní bez jedla. Môže trvať niekoľko týždňov, kým si uvedomíte, že uhryznutia sú súčasťou väčšieho vzoru.

Škrabanie uhryznutí hmyzom môže spôsobiť ich krvácanie alebo infekciu. Získajte viac informácií o príznakoch uhryznutia infikovaným hmyzom.

V zriedkavých prípadoch môže uhryznutie ploštice spôsobiť alergické reakcie.

Uštipnutie plošticou posteľnou je charakteristické vznikom svrbivej až pálivej vyrážky, v mieste bodnutia, o priemere 4 až 7 mm, ktorá sa prejaví po uštipnutí v priebehu niekoľkých hodín až dní. Pre identifikáciu štípancov od ploštíc sú taktiež typické viaceré uštipnutia blízko seba v retiazkovitej línii. Ploštica je svetloplachá, čo znamená, že aktívna je najmä v noci. Ploštica pri cicaní krvi vpúšťa do rany sliny obsahujúce enzýmy s anestetickým účinkom. “Vďaka nim” tak nič netušiaci človek nemusí pocítiť uštipnutie ihneď a krv sajúca ploštica si tak dokáže zabezpečiť ničím nerušenú “hostinu”.

Štipance od ploštic vs. iný hmyz

Ploštice sú nočný hmyz, ktorý kousne ľudí zvyčajne spiacich a v posteli. Môžu pripomínať uhryznutie iným hmyzom, ako je bodnutie komárom, alebo podráždenie kože, ako je ekzém. Vzhľad. Uhryznutie je zvyčajne červené, opuchnuté a podobné pupienkom. V strede podráždenej oblasti je často červená bodka v mieste, kde vás pohrýzla ploštica. Ak ste obzvlášť citlivý na uhryznutie ploštice, vaše uhryznutie môže byť naplnené tekutinou. Faktor svrbenia. Uhryznutie od ploštice veľmi svrbí a dráždi. Svrbenie alebo bolesť sú zvyčajne horšie ráno a zlepšujú sa s postupom dňa. Miesto. Uhryznutie ploštice sa zvyčajne objavuje na miestach odhalenej kože, ktorá prichádza do kontaktu s posteľou. Patria sem paže, tvár a krk. Môžu sa však zahrabať aj pod oblečenie. číslo. Uhryznutie ploštice často nasleduje v priamej línii, v skupinách po troch alebo viacerých. Uhryznutie ploštice sa môže nakaziť. Známky, že lézia ploštice je infikovaná, zahŕňajú: neha začervenanie horúčka opuch blízkych lymfatických uzlín

Symptómy uhryznutia komárom Komáre sú malý lietajúci hmyz so šiestimi nohami. Hrýzť iba samice druhu. Komárom sa darí pri vode. Ak ste boli vonku a blízko rybníka, jazera, močiara alebo bazéna, zvyšuje to pravdepodobnosť, že vás uštipne komár. Vzhľad. Uštipnutie komárom je malé, červené a vyvýšené uhryznutie. Ich veľkosť sa môže líšiť v závislosti od prirodzenej reakcie človeka na sliny komára. Faktor svrbenia. Uštipnutie komárom svrbí a ľudia na ne môžu mať rôzne stupne reakcií. Niektorí ľudia môžu byť obzvlášť citliví a môžu mať dokonca pľuzgiere. Miesto. Komáre môžu prehryznúť oblečenie, zatiaľ čo ploštice potrebujú na kŕmenie odkrytú kožu. číslo. Osoba môže mať len jedno alebo viac bodnutí komárom. Ak majú viac, vzor je zvyčajne náhodný a nie v rade. Hoci je to zriedkavé, je možné, že človek môže zažiť anafylaktickú reakciu na uštipnutie komárom. Ide o závažnú a potenciálne život ohrozujúcu alergickú reakciu, ktorá spôsobuje žihľavku, opuch hrdla a ťažkosti s dýchaním.

Miesta bodnutia od ploštíc sa vplyvom dráždenia a škriabania môžu zväčšiť a podráždené štípance tým pádom následne dosahujú priemer 2 až 6 cm. Škriabaním vyrážky sa môže prejaviť aj sekundárna bakteriálna infekcia, ktorá má za následok vznik širokého spektra kožných anomálií a lézií. Samotnú alergickú reakciu môže dokonca vyvolať aj prítomnosť trusu (exkrementov) ploštíc.

Na základe doterajších vedeckých výskumov a štúdii sa nepredpokladá, že by ploštice boli vektormi (prenášačmi) infekčných ochorení ani HIV. Ploštice však svojou prítomnosťou zapríčiňujú nepríjemné svrbivé štípance a u senzibilných ľudí môžu vyvolať zvýšenie telesnej teploty, rozsiahle opuchy na pokožke a psychosomatické problémy (napr. nespavosť, nočné mory, halucinácie, depresie a pod.) Zaujimavosťou však je, že 5 až 10 % ľudskej populácie po uštipnutí plošticou nejaví žiadne alergické prejavy a práve takýto ľudia sú často nevedome ich stálymi hostiteľmi a prenášačmi.

Neváhajte, kontaktujte nás čo najskôr. Pracujeme 7 dní v týždni.