DezinsekciaPlostic.sk

PRÍPRAVA NA DEZINSEKCIU

PRÍPRAVA NA DEZINSEKCIU

Pred našim príchodom odporúčame zákazníkom vykonať opatrenia, ktoré urýchľujú dezinsekčný zásah a zároveň zvyšujú efektivitu a účinnosť prevedenej dezinsekcie.

priprava-dezinsekcia