ŠTÍPANCE OD PLOŠTÍC

SVRBIVÉ, ZAČERVENANÉ KOŽNÉ LÉZIE O PRIEMERE 1cm

Charakteristické sú pre identifikáciu štípancov od ploštíc viaceré bodnutia blízko seba v nepravidelnej línii. Pri cicaní krvi ploštica vpúšťa do rany sliny, ktoré obsahujú enzýmy s anestetickým účinkom.  Vďaka nim si tak ploštica dokáže zabezpečiť nerušenú hostinu. Človek nemusí pociťovať uštipnutie plošticou ihneď. Alergická reakcia sa zvyčajne prejaví neskôr, v priebehu niekoľkých hodín až dní. V mieste uštipnutia vzniká začervenaná, silne svrbivá až pálivá vyrážka o priemere 4 až 7 mm. Vplyvom dráždenia/škriabania sa môže vyrážka zväčšiť, a dosiahnuť tak priemer 2 až 6 cm. Škriabaním vyrážky môže vzniknúť aj sekundárna bakteriálna infekcia, ktorá môže mať za následok vznikanie širokého spektra kožných anomálií a lézií. Vzniknuté vyrážky sa hoja 2 až 3 týždne. U citlivejších ľudí sa môže reakcie na uštipnutie plošticou prejavovať aj zvýšenou horúčkou, rozsiahlymi opuchmi a v ojedinelých prípadoch sa môže dostaviť anafylaktický šok. Alergickú reakciu môže dokonca vyvolať aj samotný trus (exkrementy) ploštíc.

Alergická reakcia sa zvyčajne prejaví neskôr, v priebehu niekoľkých hodín. V mieste bodnutia vzniká obvykle začervenaná, silne svrbivá až pálivá vyrážka o priemere 4 až 7 mm. Neskôr sa môže zväčšiť do veľkosti 2 až 6 cm. Škriabaním vyrážky môže vzniknúť aj sekundárna bakteriálna infekcia, ktorá môže mať za následok vznikanie širokého spektra kožných anomálií a lézií. Vzniknuté vyrážky sa hoja 2 až 3 týždne. U citlivejších ľudí sa môže reakcie na uštipnutie plošticou prejavovať zvýšenou horúčkou, rozsiahlymi opuchmi a môže nastať i anafylaktický šok. Alergickú reakciu môže vyvolať aj samotný trus (exkrementy) ploštíc.

plostica-stipance

Na základe doterajších výsledkov vedeckých výskumov sa predpokladá, že ploštice neprenášajú žiadne infekčné ochorenia (ani HIV). Ploštice však svojou prítomnosťou zapríčiňujú zdravotné , psychosomatické problémy ako sú nespavosť, podráždenosť, nočné mory, únava, halucinácie, depresie atď.  Zhruba 5% ľudskej populácie neprejavuje po uštipnutí plošticou žiadne alergické prejavy. Práve takíto ľudia môžu byť často nevedome ich stálymi hostiteľmi a šíriteľmi.

Kradnú Vám ploštice pokojný spánok a spôsobujú Vám nepríjemné štípance?
Neváhajte, kontaktujte nás čo najskôr!