PVÝSKYT A ŠÍRENIE PLOŠTÍC

Ešte ku koncu minulého storočia bol na Slovensku výskyt ploštíc len sporadický. V súčasnosti sú však ploštice celosvetovo rozšírené. Na šírenie ploštíc má priamy vplyv migrácia ľudí, genetická rezistencia ploštíc na vybrané insekticídy, medzinárodný cestovný ruch a v neposlednom rade aj nevedomosť o danej problematike. Výskyt ploštíc nie je podmienený zanedbanou hygienou ani nezávisí od hygienických štandardov prostredia. Ploštice sa môžu vyskytovať aj v tých najluxusnejších hoteloch, či v najčistejších domácnostiach.

Majte “oči na stopkách” ak často cestujete a prebývate v rôznych ubytovacích zariadeniach, pretože sa tak môžete stať pre ploštice ich novým hostiteľom. Po návšteve zamorených priestorov (domácnosti, ubytovacie zariadenia, internáty, sporadicky cestovné prostriedky a pod.) si ich do bytu prenesiete najčastejšie v batožine, na oblečení či dokonca v topánkach. Ojedinelé nie sú ani prípady zamorenia domácnosti kúpou „nábytku z druhej ruky“.

Pokiaľ sa problém s plošticami nerieši včas, dochádza v krátkom časovom slede ku ich premnoženiu, ktoré má za následok ich rozliezanie do okolitých izieb, resp. bytových jednotiek. Ploštice následne migrujú cez inštalačné šachty (stúpačky), škáry okolo teplovodných a inštalačných potrubí. V teplých letných mesiacoch dokonca aj po fasáde bytových domov, či cez spoločné balkóny.

V bytových domoch a ubytovacích zariadeniach sa ploštice rozliezajú do okolitých izieb a susedných bytov cez spoločné chodby a balkóny, rôzne škáry a netesnosti v stenách a v teplých letných mesiacoch preliezajú aj po fasáde.